WAT JE MOET WETEN OVER KLEUR
Deel 2
Emoties
Ester Krause
Het effect van kleurkeuze voor je website is zeer groot! Kleuren brengen dynamiek, levendigheid en wekken associaties met emoties op. Maar al te vaak nemen we kleuren voor lief, ze zijn immers overal om ons heen en een leven zonder kunnen we ons simpelweg niet voorstellen! Kleurgebruik kan, naast het versterken of aanwakkeren van emoties, ook nog andere functionele aspecten vervullen. Over de functies van kleur en dan in het bijzonder over het gebruik van kleur in websites en huisstijlen ga ik dieper in bij het afsluitende blog van dit drieluik. Welke kleuren jij kiest voor jouw website en huisstijl is weliswaar ook een persoonlijke keuze, belangrijk is zeker wel om te weten wat de universele werking en effect is van jouw kleurkeuze op de bezoekers van je site!

Het collectieve onbewuste

De psychologische betekenis die we aan kleur toekennen is in veel situaties heel persoonlijk. De redenen waarom jij je bijvoorbeeld tot bepaalde kleuren aangetrokken voelt, kunnen heel andere achtergronden hebben dan waarom je buurman voor een kleur kiest! Echter, er zijn een aantal kleuren die een redelijk universeel karakter hebben. Zo wordt rood veelal geassocieerd met gevaar en oorlog maar ook met liefde. Over hoe deze universaliteit te duiden en te verklaren verschillen de meningen. Persoonlijk denk ik dat wat Jung het ‘collectieve onbewuste’ noemt hier een rol van betekenis in speelt. Onze voorouders hebben immers informatie aan vele generaties na hen doorgegeven. Zo hebben bepaalde associaties een wijdverspreid karakter kunnen krijgen die ogenschijnlijk geen direct verband met elkaar lijken te houden.

Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat de kleuren die geassocieerd worden bij de verschillende chakra’s voor een universele koppeling aan bepaalde emoties zorgen. Ieder chakra kent een eigen trilling en kleurgolf die tegelijkertijd  invloed uitoefent op het lichaam. Hieruit volgt dat de betekenissen en emoties die wij op universeel niveau toekennen aan kleur ook afkomstig kunnen zijn vanuit een intuïtief weten en een onbewuste vertaling van trilling en golflengtes.

Chakra’s en de regenboog
In het eerste deel van dit drieluik heb ik geschreven over de kleuren van de regenboog. Deze kleuren komen ook overeen met de kleuren van de 7 (meest bekende) chakra’s. ‘Chakra’ betekent wiel waarmee het draaiende karakter van dit energetische ‘orgaan’ wordt uitgedrukt. Chakra’s zijn gelegen in het energetische lichaam van de mens ter hoogte van de ruggengraat en het hoofd. De meest bekende rangschikking geeft het volgende beeld:

1. Het basischakra (muladhara), gelegen ter hoogte van het stuitbeen. Kleur: rood
2. Het tweede chakra (Svadhisthana), gelegen onder de navel. Kleur: oranje
3. Het derde chakra (Manipura), gelegen boven de navel. Kleur: geel
4. Het vierde chakra (Anahata), gelegen ter hoogte van het hart. Kleur: groen
5. Het vijfde chakra ((Vishudda), gelegen ter hoogte van de keel. Kleur: blauw
6. Het zesde chakra (Ajna), gelegen ter hoogte van het voorhoofd. Kleur: indigo
7. Het zevende chakra (Sahasrara), gelegen ter hoogte van de kruin. Kleur: violet

Zoals de chakra’s corresponderen met de verschillende organen en lichaamsdelen, zo hebben zij ook hun eigen kleuren, trillingen en emoties. Van de regenboog hebben we al geleerd, dat iedere kleur een eigen golflengte heeft wat door de prisma uitgedrukt wordt in de brekingshoek van iedere specifieke kleur. Chakra’s bestaan ook uit trillingsfrequenties die overeenkomen met de verschillende trillingen of golven van licht van de regenboog.

de betekenissen en emoties die wij op universeel niveau toekennen aan kleur kunnen ook afkomstig  zijn vanuit een intuïtief weten en een onbewuste vertaling van trilling en golflengtes.

Hoe komen emoties aan hun kleur?

Dat emoties verbonden zijn aan lichaamsdelen, wisten onze voorouders ook al. Gezegden als ‘iets op je lever hebben’, ‘er moet me iets van het hart’, ‘een brok in de keel hebben’, ‘een last van je schouders laten vallen’ geven aan dat emoties de neiging vertonen zich te verbinden aan lichaamsdelen  en daarmee onherroepelijk ook verbonden zijn aan de  energie van de chakra’s. Het energetisch lichaam is immers niet los te zien van het fysieke lichaam. Zo komen onze emoties dus ook hun kleur!

Kleurenlijst en hun betekenis

Blauw: Waarheid, helderheid, waardigheid, status en macht, creativiteit, spraak, communicatie, (zelf)expressie, ether
Indigo:  licht, inzicht, intuïtie, dromen, beeldvorming, visualisatie, symbolen
Bruin: Mannelijkheid, stabiliteit en gewichtigheid
Geel: Energie, vreugde, geestkracht, luchtigheid en lichtheid van het bestaan, macht, vuur, transformatie, ego
Geelgroen: Nieuw leven, voorjaar en groeikracht
Grijs: Saai, vervelendheid, grauwheid en massa, neutraal, de middenweg
Groen: Vruchtbaarheid, vrede en natuur, overgave, lucht, compassie, evenwicht, liefde, hart, toewijding
Oranje: Feest en overvloed, smaak, seksualiteit, creëren, voelen, uniek zijn, water
Paars: Leden van het koninklijk huis, rijkdom en verfijning; rouw, ingehouden emotie
Rood: Liefde, passie, warmte en vlammen, basischakra, aarde, darmen, voeding, warmte, geborgenheid, veiligheid, thuis, stabiliteit, ruzie, offer, ego, beweging, bloed
Violet: Helderziendheid, wijsheid, spiritualiteit, succes, spirituele groei, kracht, genezing, onafhankelijkheid en bescherming, gedachten
Roze:  Onvoorwaardelijke liefde, humor, vriendschap en trouw
Wit: Licht, zuiverheid, netheid en leegte
Zwart: Dood, rebellie, duisternis, ellende, einde, elegantie, mysterie, wraak en ondergang

Wat zijn jouw geliefde kleuren en wat voel jij bij deze kleuren? Met welke kleuren omring jij je graag en zijn de kleuren van jouw kleren veelal ook dezelfde als bijvoorbeeld in je huis? Of zijn deze juist heel verschillend? Wat zijn je inzichten als je hier nu zo over nadenkt? Ik wil je graag uitnodigen om je ervaringen hieronder te delen!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

E-boek de Ultieme website

De Ultieme Website

In dit e-book leg ik uit wat de opbouw is van een goede website en welke gedachten en beproefde kennis daarachter zit. Voor elke pagina geef ik je heldere en concrete opdrachten zodat je direct aan de slag kunt om je website te optimaliseren of om teksten voor je nieuwe website te gaan schrijven.

AVG toestemming

Je aanvraag is succesvol verzonden! Je ontvangt nu eerst een email waarin je jouw email adres kunt bevestigen en vervolgens ontvang je de downloadlink. Dank je voor je interesse!

Pin It on Pinterest