MIBESA, de duurzame verbetering

MIBESA begeleidt afdelingshoofden en teamleiders bij gemeenten en waterschappen in Oost, Midden en Noord Nederland bij procesoptimalisatie en strategievorming, maar ook bij implementatie van nieuwe wetgeving. Alexandra Tempelman-Bobbink is een enthousiaste kwartiermaker en verbinder, met passie voor een duurzame leefomgeving. Haar achtergrond is te vinden in het werken voor waterschappen. Zij is een inspirator en coach voor het verbeteren of opzetten van samenwerking binnen of tussen overheidsorganisaties. Daarnaast heeft zij ervaring in projecten met burgerparticipatie.

Logo ontwerp

In aanloop naar het logo ontwerp heb ik met Alexandra een imaginatiesessie gedaan, waarbij wij hebben gekeken welke beelden bij haar naar voren kwamen wanneer ze zich afstemde op haar werkzaamheden binnen MIBESA. Wat zij wil bereiken in haar bedrijf is verbinding te maken tussen haar expertises zoals inrichting van leefomgeving, waterschappen, overheid en coaching. Een van de beelden die helder naar voren kwam was de druppelvorm. In haar verbeelding zag ze een straatje met allemaal verschillende huizen er langs en het straatje had de vorm van een druppel. Tevens waren de kleuren groen en blauw sterk aanwezig, alsmede veel natuur, mensen, huizen en dieren.

Beelden

In de beelden komt haar liefde voor de natuur en de geschiedenis van haar expertise goed naar voren. Met deze fotokeuze heb ik haar verhaal willen vertellen: vanuit het water richt zij zich op via de aarde naar de lucht, waarbij zij deze elementen met elkaar verbindt.